Plány

Obecní klubovna


Na posledním zasedání zastupitelstva obce Pustina bylo rozhodnuto, že v příštím roce bude zadán projekt a následně provedena rekonstrukce čp. 35 na obecní klubovnu, která by měla sloužit především pro děti a mládež. Tato akce bude co do výše investic jednou z největších za posledních 10 let a doufáme, že se toto podaří realizovat ještě do konce tohoto volebního období.

O webu.
Vytvořeno pro rozlišení 800x600 pomocí HTML 4.01 a CSS level 2.
Připomínky ke stránkám prosím směřujte na adresu ivan.vovk@seznam.cz.