Sbor dobrovolných hasičů

Pavel Zídek, starota hasičů
Vlastimil Trnka, velitel
Bohuslav Šafář, velitel zásahové jednotky
David Salášek, strojník
Sbor dobrovolných hasičů má nyní 27 členů.

Sbor v kronice obce

stránka 69

Dne 13.května 1928 konala se ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů. Členů přihlášených bylo celkem 30. Z nich bylo 24 činných a 6 přispívajících. Zápisné bylo stanoveno na 10 Kč; členové přispívající platí roční dobrovolný příspěvek.

stránka 70

Při tom jednáno o tom, jakou stříkačku zakoupiti. Všeobecně usuzováno, že výhodnější by byla stříkačka motorová, ovšem za dnešní doby je poměrně drahá. Stříkačka ruční stojí kolem 22.000 Kč, a motorová 34.000 Kč.
Bylo jednáno s firmou Stratílek Vysoké Mýto a učiněna smlouva, dle níž zakoupila obec Pustina motorovou stříkačku za 34.000 Kč a výzbroj pro mužstvo, hadice a různé příslušenství, žebříky za 23.000 Kč včetně obratové daně. Do sumy 23.000 započítán přední vůz ke stříkačce a velký naviják.

stránka 76

Dne 28.prosince 1929 byli zdejší hasiči poprvé u požáru se svou motorovou stříkačkou na Popovci.

stránka 81

Dne 11.ledna (1930) byli zdejší hasiči se stříkačkou u ohně na Brtči. Vyhořelo stavení Jos. Vítka.

stránka 82

Dne 5.března 1930 byli zdejší hasiči opět u ohně v Doubravicích, vyhořely 3 stavení. Tentokrát to byl veliký požár, zář byla ohromná.

stránka 84

Dne 29.června 1930 konala se v obci zdejší slavnost první veřejné cvičení sboru dobrovolných hasičů v Pustině.

stránka 85

Stránka 85 kroniky obce Pustina

stránka 112

Dne 13.září 1932 v poledne vypukl požár v Řepníkách u Josefa Rouhy; oheň zachvátil ihned sousední stavení Františka Michka. Bylo veliké povětří, nebezpečí, že oheň se rozšíří se zvyšovalo. Zdejší sbor hasičský dostavil se včasně a jeho zásluhou byl oheň brzy uhašen, účinně též obhájil okolní budovy, které požárem byly ohroženy.
Za čtyři dny na to, dne 17.září 1932 vyhořel v Řepníkách chalupník Teplý. Zdejší sbor byl alarmován, ale vrátil se, an nebylo jeho zásahu již potřeby.

stránka 119

Dne 19.prosince 1933 vyhořel Poslušný v Řepníkách. Zdejší sbor hasičský dostavil se k ohni, avšak pro nedostatek vody nemohl požár hasiti.


Poslední záznam v kronice napsaný Josefem Vítkem je z roku 1939. Poté byla kronika až do roku 1946 v úschově archivu Země české. Další záznamy jsou napsány podle jeho poznámek z let 1939 - 1945, kdy náhle zemřel.

Nedávná minulost

25.května 2003 se měla v obci uskutečnit hasičská soutěž. Odpoledne 13 května však přišla průtrž mračen a obec byla zaplavena množstvím bláta. Celá obec se podílela na úklidu. Vše bylo uklizeno a připraveno nejen na soutěž ale s předstihem i na sraz rodáků.

Po požáru v čp. 45, 31. prosince v roce 2004, bylo rozhodnuto o nákupu Avie 31 a přestavbě na hasičský speciál. Její přestavba byla dokončena a v roce 2006 už byla použita při cvičení v Hrušové.

O webu.
Vytvořeno pro rozlišení 800x600 pomocí HTML 4.01 a CSS level 2.
Připomínky ke stránkám prosím směřujte na adresu ivan.vovk@seznam.cz.