Uskutečněno

Dvacáté století - od poloviny šedesátých let

Od konce šedesátých let se v obci postavila obecní víceúčelová budova, nová požární zbrojnice a požární nádrž. Do obce byl zaveden telefon a vybudováno veřejné osvětlení. Kromě velkých akcí se každý rok na jaře uklízí obec a dělají se potřebné opravy.

V roce 2000, posledním roce dvacátého století, byl do obce zaveden plyn. Plynofikace byla dokončena v září. Zavedení plynu do domácností bylo podmíněno finanční spoluúčastí občanů. Bylo vybráno více než čtvrt milionu korun.

Jednadvacáté století

2001

V dubnu 2001 byla rozbourána budova bývalé sběrny mléka.

V srpnu začaly úpravy víceúčelové budovy - byla zahájena stavba zastřešené terasy. Proběhla i částečná modernizace vnitřního vybavení. Do kanceláře obecního úřadu a do klubovny hasičů byl zaveden plyn a nainstalována plynová kamna.

Na tyto opravy byla použita dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

2002

V tomto roce bylo u víceúčelové budovy dokončeno zastřešení terasy, přestavba vnějšího schodiště, byla natřena střecha. V budově byla vyměněna i čtyři okna. Zároveň byl dokončen rozvod plynu a do zasedací místnosti byla dána plynová kamna. Nakonec byly obnoveny parkety a pořízen barový pult. U hasičské zbrojnice byla natřena střecha.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo část financí pro zajištění předchozích akcí.

2003

Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že na počest pětasedmdesátého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů uspořádá první sraz rodáků. Ten se uskutečnil 23.června. Do obce se sjelo neočekávaně velké množství rodáků. Někteří tu nebyli celá léta. Hasiči se postarali o občerstvení a spolupracovali i na programu. Všem se sraz líbil a někteří se vyjádřili, že by uvítali častější setkání.

Na začátku prázdnin byla opravena cesta u požární nádrže. Na jejím financování se podílel Krajský úřad částkou 50000,- Kč.

Kancelář obce byla vybavena novým počítačem a částečně i novým nábytkem.

2004

Na podzim tohoto roku byl zpracován projekt na opravu zvoničky. Oprava začala na jaře 2005 a byla ve stejném roce dokončena. Finančně se na opravě podílel svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko.

Finanční pomoc Krajského úřadu umožnila opravit i křížek u zvoničky.

Obec zakoupila dva kontejnery na posypový materiál.

2005

V tomto roce bylo rozhodnuto, že se do opravené zvoničky vrátí zvon. Proto se na prosincovém zasedání Zastupitelstvo obce usneslo, že od 1.1.2006 bude zahájena veřejná sbírka na pořízení zvonu.

Protože se v obci od roku 1998 třídí odpad, společnost Eko-kom obci pronajala další dva kontejnery na bílé sklo a papír. Nyní jsou tedy v obci 4 kontejnery na plasty, barevné sklo, bílé sklo a papír.

2006

V tomto roce se ve veřejné sbírce na pořízení zvonu a za přispění např. Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších podařilo zajistit finančně výrobu zvonu i elektrickou obsluhu a tak byl zvon slavnostně vysvěcen biskupem Dominikem Dukou v neděli 3.9. za účasti mnoha hostů.

Dále byla jako jedna z největších akcí v posledních letech vyasfaltována poslední část Pustinského obchvatu v celkovém finančním rozsahu dosahujícím téměř dvojnásobek ročního rozpočtu obce.

2007

V sobotu 2. června 2007 proběhl u nás na Pustině historicky první 'dětský den'. Na pořadu byly dvě cyklosoutěže, děti se mohly projet na koni a na závěr je čekala 'Pohádka pohádková'. Vítězové soutěží byli po právu oceněni a vyhlášeni ale i ti, kteří zrovna nevyhráli odcházeli snad spokojeni s příjemně stráveným dopolednem. Počasí nám jako vždy přálo a tak nezbývá jen doufat, že za rok se sejdem ještě ve větším počtu.

Na fotodokumentaci (zatím bez 'Pohádky pohádkové') se můžete podívat na velkém fotopřehledu přesně tady: fotoshow

A ještě celkové výsledky (snad je to dost přehledné) podle jednotlivých kategorií: výsledky

2008

Jako každý rok i ten letošní jsme začali tříkrálovou sbírkou.

Fotodokumentace z této akce není nijak velká ale přesto .... : 3kralove1, 3kralove2

O webu.
Vytvořeno pro rozlišení 800x600 pomocí HTML 4.01 a CSS level 2.
Připomínky ke stránkám prosím směřujte na adresu ivan.vovk@seznam.cz.