Zajímavosti

V kronice, kterou psal do roku 1939 Josef Vítek, je mnoho zajímavostí a jsou zde zaznamenány všechny události, které rozčeřily klidnou hladinu pustinského života. Vzhledem k tomu, že jsou v kronice udávána skutečná jména a čísla domů, jsou v této části nahrazena tečkami. Pokud by někdo měl zájem přečíst si příběhy i se jmény, je možné po domluvě do kroniky nahlédnout.

Vražda (stránka 16)

V čísle ... bydlel .. .., s manželkou Marií a 2 roky starým synem Františkem. Chalupu koupil od Kulhavého. Měl zaplatit dětem Kulhavovým peníze 150 zl. tyto peníze však dříve již zaplatil Kulhavému a nyní poručník dětí Kulhavových poslal .. upomínku a fendunk či soudní zábavu majetku. .. v rozrušení mysle zabil sekerou ženu svou, která spala s chlapečkem v posteli. Ženě dal ostřím sekery sedm smrtelných ran ostřím sekery do obličeje a do krku; žena byla v outěžku. Vedle ní ležícího chlapce utloukl šilený otec sekerou ušima; potom šel .. ještě ke studni ve starém dvoře s putynkou pro vodu, doma se umyl, a na stropě na půdě se na hambalku oběsil. Stalo se to dne 24.prosince 1890. Zaznamenal jsem dle vypravování svědků, kteří viděli nešťastnou rodinu po vraždě.

Záplava polních myší (stránka 17)

V roce 1900 rozmohly se velkou měrou hraboši po polích, a nadělali mnoho škod. Obec vydala provolání aby se myši všemožně hubily. Za každou myš odevzdanou u starosty zaplatila obec půl halíře, za dvě myši jeden halíř.
Celkem bylo v tomto roce odevzdáno u starosty 8394 myší a obec vyplatila za ně 41 K 97 hal. Za oves na otrávení myší zaplatila obec 40 Korun 22 hal. oves se rozdělil mezi hospodáře aby ho sypali myším do děr.

.. - střelení Bělohoubka (rok 1904, stránka 22)

V čísle 12. zůstával František .., mistr obuvnický. Řemeslo se mu omrzelo, a tak si zažádal za koncesí hostinskou a začal v čísle 12 šenkovati. Býval veselé povahy ale výstřední, míval tahací harmoniku a hosti bavil. Jednou přišel host Jan Bělohoubek z čísla 18, a při hovoru vzal .. revolver, postavil se před Bělohoubka a střelil do něho ze předu do prsou. Kulka z revolveru zůstala Bělohoubkovi za lopatkou, takže lékař který sem přijel, musel Bělohoubkovi onu lopatku vyříznouti aby mohl kulku vyjmouti. .. byl četníky odvezen k soudu.. Koncese hostinská byla odebrána. Po odbytím trestu odstěhoval se .. se ženou a dvěma dětmi do Chorvátska; tam rodinu zanechal a sám odejel do Argentiny, později do Ruska, kdež 7.prosince 1924 zemřel v sovětské lidové nemocnici v Oděse.

Střelba vojenská u Střemošic (rok 1907, stránka 26)

Každoročně ve žních konala se u Střemošic vojenská ostrá střelba do terčů. V kopci v "Hůrách" mívali postaveny figury do kterých střílívali ostrými náboji. Kulky však přeletovali přes kopec a létaly až na Pustina. Lidé nesměli po dobu střelby na pole, třeba byly žně, neboť vojenské stráže žádného na pole nepustili, neboť to bylo dosti nebezpečné. Hospodáři těžko nesli, že nemohou k vůli tomu střílení úrodu s pole sklízeti a tak starosta Jan Vítek zažádal u úřadů aby střelbu tu více nedovolovaly. Od tohoto roku se střelba ta více nekonala.

Čtenářsko-ochotnická jednota (rok 1914, stránka 35)

Utvořen spolek: čtenářsko-ochotnická jednota, pořízeno jeviště na nějž obec darovala 120 korun. Členové spolku vykonali různé práce zdarma při zařizování jeviště. Začaly se hráti divadla, při nichž bývala dosti četná návštěva. Později změněn název spolku na Spolek divadelních ochotníků.

Slavnost zavěšení zvonu Sv. Jan na Pustinách dne 3.9.2006

Od 3.září 2006 se v poledne a v podvečer Pustinami rozléhá zvonění zvonu Svatý Jan. Slavnost zavěšení zvonu se stala událostí číslo jedna v naší obci v tomto roce. Sbírka na zvon byla překvapivě velmi úspěšná a další milé překvapení pak čekalo všechny, kdo se přijeli na zavěšení našeho zvonku podívat. Setkání všech, ať už jen přihlíželi, nebo se aktivně slavnosti účastnili, bylo milé, nečekaně venkovsky slavnostní a zároveň neformální. Zvon byl vysvěcen biskupem královéhradeckým Dominikem Dukou. Slavnosti se zúčastnili zástupci kraje pan Ing. Roman Línek a pan Ing. Miroslav Brýdl a dnes již bývalý starosta Vysokého Mýta pan Bohuslav Fencl; všechny pány doprovodily na slavnost jejich manželky. Paní krajská radní Mgr. Jana Smetanová, chtělo by se napsat naše paní Smetanová, spolu se starostou obce panem Jaroslavem Saláškem a zastupitelstvem obce slavnost dokonale připravili a zorganizovali. A teď to nejdůležitější. Obec jsme malá, počtem obyvatel nejmenší v Pardubickém kraji. V anonymním městě je možné pouze přihlížet přípravám slavnosti, ale v takhle malé obci to jde dost těžko. A tak se všude uklízelo, na obecním úřadě dokonce malovalo, peklo a zdobilo o sto šest, aby až zvon bude viset a duše bude nasycena a muzika začne hrát, bylo dost koláčků, piva i masa pro všechny, aby spokojenost byla úplná. Lidé, kteří se někdy jen tak pozdraví na návsi, spolu trávili víc času. To prohloubilo pocit sounáležitosti v této malé obci a dodalo mnohým chuť v započaté práci pokračovat nebo se jí i více dál účastnit. Možná že právě tohle je poselstvím zvonu Svatý Jan, který se dvakrát denně obcí rozeznívá, aby nám připomněl: není důležité, kde žiješ, ale s kým, a jen na tobě záleží, co pro to dobrého uděláš. Na fotografiích se můžete podívat, jak pěkně na Pustinách 3. září bylo. fotoshow

O webu.
Vytvořeno pro rozlišení 800x600 pomocí HTML 4.01 a CSS level 2.
Připomínky ke stránkám prosím směřujte na adresu ivan.vovk@seznam.cz.