Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce je sedmičlenné, v následujícím složení:

Salášek Jaroslav, starosta (mobil 724187902)

Vomáčková Marie, místostarostka

Šafářová Vladimíra, předsedkyně finančního výboru

Fikejzová Daniela, předsedkyně kulturního výboru

Simona Chalupová, člen

Milada Zítková, člen

Vovk Ivan, člen

O webu.
Vytvořeno pro rozlišení 800x600 pomocí HTML 4.01 a CSS level 2.
Připomínky ke stránkám prosím směřujte na adresu ivan.vovk@seznam.cz.